Vi har satt i gang flere tiltak for at du som kunde kan handle trygt her hos oss.

Takk for at du holder avstand og har god håndhygiene når du besøker senteret. Sammen skaper vi trygg handel for kunder og ansatte i senteret.

I Alti Forvaltning AS har vi iverksatt en del tiltak på kjøpesentrene og de andre eiendommene våre. Vi tar sikkerhet for våre kunder og ansatte på alvor og følger nasjonale råd for smitteforebygging.

  • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no ) og lokale helsemyndigheter.
  • Hygieneplakater er opphengt på sentrene/eiendommene, og vi oppfordrer kunder og ansatte sterkt om å følge hygienerådene.
  • Vi har oppgradert renholdet i sentrene; med ekstra fokus på områder som berøres av mange.
  • Vi oppfordrer våre besøkende om å bruke oss i hele åpningstiden

14334 Altibrotorvet Jul Start Tidlig Med Julegavene Trygg Handel 1080X1080 4

Alti følger nasjonale retningslinjer når det gjelder håndtering av smittevern på våre kjøpesenter. I den forbindelse har vi satt i verk flere tiltak:

  • Økt renhold med spesielt fokus på berøringsflater.
  • Tilgang på antibac på senteret ved innganger og i butikker.
  • Vi anmoder kundene og ansatte i butikkene om å følge hygienetiltak.
  • Flere av butikkene tilbyr klikk og hent, samt hjemlevering.
  • Sentral beredskapsgruppe som følger situasjonen nøye.