Beauty Tan

Beauty Tan er et lysterapikonsept, som stimulerer kroppens naturlige biologiske prosesser som fremmer skjønnhet, helse og velvære. Det første Beauty Tan-senteret åpnet i Danmark i 2014 og nå har kjeden mer enn 100 sentre i Skandinavia. Det er pr i dag 2 sentre i Norge, med visningssenter i Drammen.

Beauty tan er organisert som et franchisekonsept, det betyr at sentrene eies og drives av en lokal gründer. Er dette deg?

Det er mange gode grunner til å bli en del av en lønnsom og velfungerende franchisekjede:

  • Beauty Tan er selvbetjent og har da lave eller ingen personalkostnader.
  • Du som ansvarlig skal svare på kundehenvendelser.
  • Sørge for renhold og vedlikehold etter Beauty Tan standard.
  • Du kan følge driften fra Beauty Tan admin appen.

Kapitalbehovet for å etablere et Beauty Tan Senter varierer i forhold til mange variabler som antall kabiner og lokalene. Vi hjelper deg med å sette opp grundige investeringsbudsjetter tilpasset hvert enkelt lokale. Nå har vi lokaler hvor vi ønsker å åpne en ny Beauty Tan i Sandnes og vi leter etter riktig driver.

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt med: Cay Anders Josefsson på: cay.anders@josefsson.no